Intergarde beveiliging
 

Samenwerking Intergarde - Bosec Secure service

In januari werd de Stichting Incidentgestuurd Intelligent Collectief Cameratoezicht (IICC) die de bedrijventerreinbeveiliging voor De Beitel (Heerlen), Heerlen Noord en De Horsel (Nuth) regelde door de rechtbank failliet verklaard. Samen met Intergarde zal Bosec Secure Services de collectieve beveiliging op deze bedrijventerreinen overnemen. Ze zullen het bestaande camerasysteem gaan uitrusten met moderne technologieën om de criminaliteit nog verder te kunnen terugdringen.

Verouderde camerasystemen weer helemaal up-to-date

De samenwerking zal plaatsvinden met name op het gebied van kennisoverdracht en optimale service naar de ondernemers toe. Techniek staat niet stil en innovatie is een sneltrein op het gebied van camerasystemen. De techniek op de bedrijventerreinen is sterk verouderd en de intentie is de laatste nieuwe technieken toe te passen. Het streven is het eerste bedrijventerrein aangepast te hebben voor de zomer van 2017. Het blijven deelnemen door de ondernemers aan het collectief is dan ook van belang.

Snelst mogelijke opvolging , optimale service

De alarmopvolging en mobiele surveillance worden  uitgevoerd door Fortas en Bosec. Het systeem is zodanig ingericht dat bij een incident of alarmmelding steeds het dichtstbijzijnde voertuig aangestuurd wordt. Hierdoor gaat geen kostbare tijd verloren. Daarnaast wordt een directe koppeling van de erkende alarmcentrale van Intergarde met de toezichtscentrale van Bosec Secure Service gerealiseerd.  Door deze werkwijze wordt de snelst mogelijke opvolging gerealiseerd en dat tegen scherpe prijzen.

Focus op verder terugdringen van criminaliteit

Verder spitst de samenwerking zich toe op het leveren en onderhouden van beveiligingssystemen. Intergarde beveiligingstechniek BV adviseert op het gebied van technische beveiligingsinstallaties en kan tegen een gereduceerd tarief de lopende onderhoudscontracten overnemen. Op deze wijze wordt de ondernemer totaal ontzorgd op het gebied van beveiliging.

Het collectief cameratoezicht heeft de afgelopen jaren al gezorgd voor een drastische daling van de criminaliteitscijfers op deze bedrijventerreinen. Wij streven er echter naar om deze cijfers nog verder terug te dringen.

Vestigingen

Intergarde Maastricht

T 043 - 631 0 631
E zuid@intergarde.nl

Referenties
Cases Een middelgrote Limburgse gemeente met 30.000 inwoners wil optimaal bereikbaar zijn voor haar burgers...