5 voorwaarden voor toepassing camerabewaking

Maar regelmatig ontvangen wij van klanten vragen over het gebruik van camerabewaking, wat mag wel en wat niet? Eerder  schreven we al over het thema Cameratoezicht Publiek vs Privaat. In dit artikel gaan we in op de voorwaarden die verbonden zijn aan het inpandig gebruik van beveiligingscamera’s.


Voorwaarde 1: Het gerechtvaardigd belang

Er mag alleen gefilmd worden wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Voorbeelden van een gerechtvaardigd belang is het beschermen van personeel tegen agressieve klanten of het tegengaan van diefstal of vandalisme.

Hierbij is het belangrijk dat dit gerechtvaardigd belang ook aangetoond kan worden. Als er eerder sprake is geweest van een calamiteit, zoals bijvoorbeeld fysiek geweld richting personeel, dan is het gerechtvaardigd belang gemakkelijk aan te tonen. Is er geen sprake geweest van een calamiteit dan moet het risico op een andere manier worden aangetoond.

Voorwaarde 2: De noodzaak

Kan vandalisme of diefstal alleen middels camerabewaking tegen gegaan worden, dan wordt ook aan de tweede voorwaarde voldaan: Er is namelijk sprake van noodzaak.

Let wel: Camerabewaking is een laatste redmiddel. Wanneer er ook andere maatregelen zijn om diefstal tegen te gaan, zullen deze eerst uitgevoerd moeten worden. Privacy is namelijk een groot goed en men moet het uiterste doen om deze te waarborgen.

Daarbij moet camerabewaking altijd onderdeel zijn van een programma dat uit meerdere maatregelen bestaat. Men kan bijvoorbeeld een recherchebureau of permanente bewaking inhuren, goederen anders opbergen of een fysieke barrière bouwen tussen agressief persoon en personeel.

Voorwaarde 3: De privacytoets

Zoals bij voorwaarde 2 aangegeven is privacy een groot goed, daarom moet het camerasysteem de privacytoets doorstaan. Dit betekent dat de werkgever de belangen en rechten van de werknemers en bezoekers afweegt tegen zijn eigen belang.

Naast de privacytoets moeten de plannen voor camerabewaking vooraf met de ondernemingsraad (OR) besproken worden. Binnen de OR moeten  de verschillende belangen worden afgewogen, voordat er een keuze wordt gemaakt.

Het filmen is bovendien gebonden aan die locaties waar de eerder genoemde calamiteiten zich voor hebben gedaan. Een camera op bijvoorbeeld het toilet gaat daarbij te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen.

Voorwaarde 4: De informatieplicht

Vervolgens dient iedereen ervan op de hoogte te zijn dat er gebruik gemaakt wordt van camera’s en men dus gefilmd kan worden. Dit kan door het ophangen van bordjes met de tekst: voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van bewakingscamera’s.

Het ophangen van bordjes werkt daarbij preventief, wanneer men weet dat men gefilmd wordt bedenkt men zich wel een tweede keer. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Voorwaarde 5: De opslagtermijn

Tenslotte mogen de beelden niet onbeperkt opgeslagen worden. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hiervoor een richtlijn van vier weken. Hiervan mag in geval van diefstal of vandalisme afgeweken worden, de beelden mogen dan langer worden opgeslagen. Zodat men meer tijd heeft om de daders te achterhalen.


Heeft u vragen over de mogelijkheden van camerabewaking bij uw bedrijf/organisatie? Neem dan contact op met Intergarde Beveiligingstechniek, via 043 - 631 0 631. Onze specialisten helpen u graag verder.